Ауди
медицина
Новые игры Alawar.

Услуги

Клиника по гинекология
 • Съвременна ранна диагностика на злокачествени заболявания на женска полова система и млечна жлеза.
 • Гинекологични прегледи
 • Оперативно лечение на всички видове гинекологични и онкогинекологични заболявания на женска полова система и млечна жлеза.
 • Лапароскопия (безкръвни операции) - пълен обем гинекологична хирургия

Клиника по акушерство
 • Гинекологични прегледи и консултация
 • Проследяване на нормална и патологична бременност
 • Ехографско 3D изследванe
 • Прекъсване на бременност по желание и по медицински показания
 • Женска консултация
 • Изследване и лечение на стерилитет при жени и мъже
 • Раждане
 • Грижи за новородено  и консултация от неонатолог
 • Училище за бъдещи родители

ХАЙФУ център

Високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU)

хирургията без скалпел на 21 век

шаблоны joomla на templete.ru