Интегрирани операционни зали

Възможности:

 • Интегрираните операционни зали Open-OR дават възможност за контрол от една точка на цялото оборудване в  операционната зала, ефективно управление на документацията и изображенията от всички камери в залата.
 • Връзката с болничната информационна система позволява бърз достъп до всички изображения от образна диагностика, информация за приложено медикаментозно лечение и изследвания на пациента.
 • Open-OR позволява моментално преминаване от режим на един вид операции към друг. С натискане само на един бутон се променя цялата обстановка в залата – от типа осветление в операционната зала до позицията на операционната маса.  
 • В операционните зали са интегрирани медицински камери с висока резолюция, които архивират снимки и видео-записи от операциите в пациентското досие. Това улеснява проследяването на възстановителния процес. Изключително важна е функцията "Телемедицина", с която се осъществява двустранна аудио-визуална връзка за консултация с най-добрите специалисти от всяка една точка на света по време на операцията, както и връзка с аудитория за обучение на млади специалисти.


Софтуерни функционалности:

 • PACS/ DICOM интеграция и архивиране на изображения и видео-записи от операциите в досието на пациента
 • двустранна връзка с пациентската болнична информационна система за управление на документацията свързана с операциите и извеждане на пациентското досие в операционната зала
 • интеграция на видео-записи от ендоскоп
 • интеграция на видео-записи от обща камера
 • интеграция на видео-записи от камера в операционната лампа
 • функция “Телемедицина” за двустранна аудио-визуална връзка с консултант и лекционна зала в реално време на операцията
 • контрол на движенията на операционната маса
 • контрол на общото осветление
 • контрол на интензитета на операционната лампа
 • интеграция на данни от анестезиологичен апарат
 • функция за запаметяване на любими настройки на хирурзите
 • предоперативен контролен списък на Световната здравна организация