Образна диагностика

  • CT-128-срезов компютърен томограф последна разработка на Siemens, първият по рода си в България. Апаратът е оборудван с иновативната техника за реконструкция SAFIRE, позволяваща до 60% намаляване дозата на облъчване на пациента без да се прави компромис с качеството на образа. Технологията IVR позволява да се визуализират и най-малките диагностични детайли, а специалният софтуер за изследвания в онкологията подпомага лекарите при откриване на тумори и при проследяване на развитието на болестта.
  • Дигитална рентгенова система - едно от последните високотехнологични решения на Siemens, предназначена както за графични, така и за скопични изследвания, снабдена с модерни софтуерни решения, които позволяват максимално понижаване на йонизиращото лъчение за пациента при отлично качество на изследването.
  • Ехографски изследвания с последните модели апарати на Esaotе – световен  лидер и новатор в образната диагностика, който произвежда апаратурата си изцяло  в Европа(Италия и Холандия). Това е компанията, която извърши революция в ултразвуковата диагностика с разработването  и внедряването на технологията Fusion Imaging – сливане на образи от различни видове апарати, виртуалната навигация, GPS-виртуалната биопсия и ултразвукови честоти. Апаратите, с които специалистите на МБАЛ „Св. Марина - Плевен” работят MyLab Seven и MyLab Six са изведени на пазара  в периода  2014 -2015 г. и са разработени в сътрудничество с водещи клиницисти от реномирани европейски университети. Двата апарата от серията MyLab Seven се внасят за първи път в България.
  • Лабораторни изследвания - лабораторната диагностика предоставя  70% от информацията за състоянието на човешкото здраве. В болницата се предлагат всички видове лабораторни изследвания. Предмет на особена гордост е оборудването на клиничната лаборатория.