Хардуер и софтуер

Болнична информационна система (HIS)

Хардуер

Софтуер

Рентгенова информационна система (RIS)

Интегриран операционен софтуер
(Integrated Operating Theatre)

Логистична баркодирана система
(ID пациентски гривни)

Система за архивиране и комуникация (PACS)

Корпоративен клас инфраструктура (Cisco)

Компютри и компютърни конфигурации (Hewlett Packard)

Пациентски индивидуален работен терминал (Barco)

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider