Новини

Кабинетът по фетална медицина, който ще отвори врати в МЦ „Света Марина“ – Плевен от м. август 2021 г.,  ще предоставя скринингови услуги за бременната жена. Кабинетът е специализиран в допълнителни грижи и за пациентки, които преди това са имали бременност с фетални аномалии или които имат проблеми с настоящата си бременност. За целта ще се използва 2D-ехография и 3D-4D ехография.