С тържествен водосвет и празничен концерт Университетска Болница „Света Марина“ – Плевен отбелязва празника си на 17 юли

На 17 юли – датата, на която Българската Православна църква почита Света Великомъченица Марина, покровителка на здравето, и небесен патрон на Университетска Многопрофилна болница „Света Марина“ – Плевен, лечебното заведение отбелязва своя празник. В присъствието на целия екип от лекари и здравни работници, много гости и партньори, свещениците на православен храм „Света Параскева“ - Плевен ще отслужат тържествен ритуал – водосвет на операционен блок с последно поколение роботизирана система da Vinci Xi. Празникът ще продължи с изпълнения на любими български и джас песни от майка и дъщеря, които споделят любовта си към музиката. Това са Доротея Люцканова, преподавател по поп и джаз пеене в НУИ ,Панайот Пипков“ - Плевен и стажант-лекар д-р Гена Стойкова от Медицински университет - Плевен.

Празникът e повод за равносметка на постигнатите успехи и резултати за динамичните години на развитие и утвърждаване на Болница „Света Марина“ – Плевен. На 17 юли 2015 г. „Света Марина“ – Плевен бе официално открита като уникална по рода си, високотехнологична, „умна“ болница. Днес лечебното заведение посреща празника с изцяло нов статут - от 04 октомври 2017 г. с решение на Правителството „Света Марина“ – Плевен придоби статут на университетска болница. Това означава едно качествено ново, по-високо ниво на обучение и научноизследователска дейност за студенти, докторанти и специализанти. Днес в отделенията на Болницата работят десетки млади докторанти, специализанти и асистенти. Високотехнологичната база привлича голям поток от български и чуждестранни студенти за преддипломно и следдипломно обучение, както и за провеждане на стажове. 

Ръководството на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен непрекъснато работи в посока на надграждане и утвърждаване на високотехнологичния профил на лечебното заведение като лидер в осигуряването на качествени здравни услуги на пациентите. От м. януари 2019 година УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен прилага натрупания 10-годишен опит в роботизираната хирургия при лечението на своите пациенти, въвеждайки роботизирана система от последно поколение за извършване на робот-асистирани операции в гинекологията, общата хирургия и урологията. Роботизираната хирургия е нова философия, която промени бъдещето на хирургията въобще. С въвеждането на новата роботизирана система в клиничната практика се наблюдават по-добри резултати в оперативната и лечебната дейност. Доказани са многобройните ползи за пациентите при прилагането на роботизираната хирургия: минимално инвазивна хирургия, прецизност и безопасност за пациента, без разрези и белези, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, съкращаване на болничния престой, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален живот.

За 6-месечен период в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен са извършени общо 150 робот-асистирани операции. Урологичният екип под ръководството на доц. д-р Николай Колев има реализирани 30 робот-асистирани интервенции - радикални простатектомии, радикални цистектомии, нефректомии и парциални нефректомии, пластики на пиело-уретерален сегмент, уретеро-цистонеоанастомози. Екипите на проф. д-р Григор Горчев и проф. д-р Славчо Томов са извършили 120 робот-асистирани операции в гинекологията - семпли и радикални хистеректомии на ракови и предракови заболявания на ендометриума и маточната шийка и тумори на яйчника.

От 26 до 28 септември 2019 г. Медицински университет – Плевен е организатор и домакин на ХI Европейски Годишен Конгрес по роботизирана гинекологична хирургия /11th Annual Meeting of Society of European Robotic Gynaecological Surgery (SERGS), който ще се проведе в Аулата на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Събитието се организира под егидата на Медицински Университет – Плевен и Българската Асоциация по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия (БАМИГХ). Мотото на конференцията е Beyond Borders – Отвъд Границите. Пленарни лекции ще изнесат водещи хирурзи от САЩ и Европа, като Camran Nezhat (USA), Pedro Ramirez (USA), Robert Holloway (USA), Richard Satava (USA), Jan Persson (Sweden), Angelo Maggioni (Italy), Rainer Kimmig (Germany) и др.

Научният форум ще предостави на българската академична и студентска общности невероятната възможност да се запознаят с най-новите тенденции в оперативното лечение на злокачествените и доброкачествените гинекологични тумори, ендометриозата и заболяванията на женската полова система. Специално внимание е отделено на бъдещите тенденции в развитието на роботизираната хирургия.

Main Menu