На ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия МУ-Плевен реализира 3D демонстрация на робот-асистирана операция и ХАЙФУ ултразвукова хирургия на живо

За първи път България бе домакин на Европейски Конгрес по роботизирана хирургия с организатор Медицински университет – Плевен, в периода 26-28 септември 2019 г. По време на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) реализира успешно специална демонстрация на 3D Хирургия на живо, излъчена от университетската болница в града до Аулата на Софийски университет. Уникалното излъчване на демонстрацията се реализира с обучителна цел по европейския проект на висшето училище BG05M2OP001-1.002-0010-C01 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В рамките на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София последователно бяха представени две операции на живо, излъчвани от университетската болница в град Плевен. Първата бе фокусирана ултразвукова хирургия на живо чрез прилагане на ХАЙФУ технологията от екипа на доц. д-р Добромир Димитров в ХАЙФУ Център „Света Марина“ – Плевен. Фокусираната ултразвукова хирургия бе приложена на 36-годишна пациентка с миома на матката по предната стена с размери 3,5 см. Неинвазивната процедура бе извършена от екипа на ХАЙФУ Центъра – д-р Венцислав Георгиев и д-р Йоана Иванова с ръководител доц. д-р Добромир Димитров, който бе модератор за международната аудитория на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в Аулата на Софийски университет.

Втората интервенция бе робот-асистирана операция, излъчена в 3D формат на живо за международната аудитория на ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия в София. Робот-асистираната операция на 42-годишна пациентка с рак на шийката на матката бе извършена от чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев и неговия екип в университетската болница в Плевен – проф. Славчо Томов, д-р Десислава Кипрова, д-р Александър Любенов, д-р Теодора Семова, доц. д-р Камелия Цветанова, анестезиолог, и медицински сестри Камелия Илиева и Ралица Христова. Извършена бе робот-асистирана радикална хистеректомия клас III с аднексите, с тотална тазова лимфна дисекция. Интервенцията бе излъчена и дискутирана в реално време от аудиторията на Европейския Конгрес по роботизирана хирургия с модератор проф. д-р Славчо Томов.

Европейският конгрес по роботизирана хирургия се проведе в най-старата Алма Матер – Софийски университет „Свети Климент Охридски“ в периода 26-28 септември 2019 г. Форумът привлече в България цяла плеяда от най-изтъкнатите хирурзи в роботиката от САЩ и Европа, както и китайските партньори на МУ-Плевен, които изнесоха пленарни доклади, споделяйки своя опит и визия за развитие на новите технологии и роботиката. В конгреса взеха участие над 350 специалисти от Европа и Америка, както и много български лекари и студенти по медицина. За първи път в европейския форум по роботика участва т.нар. Световен Отбор (SLS World Team) от топ хирурзи на Световната Лапароендоскопска Асоциация SLS със специална интерактивна сесия „Хирургически изненади“ в научната програма (https://sofia.sergs.org/scientific-programme/). Пленарни лекции изнесоха водещи хирурзи от САЩ и Европа, като Camran Nezhat (САЩ), Pedro Ramirez (САЩ), Robert Holloway (САЩ), Richard Satava (САЩ), Jan Persson (Швеция), Angelo Maggioni (Италия), Rainer Kimmig (Германия) и др.

МУ-Плевен спечели домакинството на европейския конгрес по роботизирана хирургия преди четири години в Париж, Франция след сложна конкурсна процедура. Проф. Славчо Томов, Ректор на МУ-Плевен, член за втори мандат на Съвета на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия SERGS, е председател на научния комитет на форума. Проф. Григор Горчев, Почетен Ректор на МУ-Плевен, е президент на конгреса в България. Европейският форум по роботика се провежда под мотото „Отвъд границите“, носещо посланието за разширяване на асоциацията с млади специалисти от Източна Европа, които в бъдеще ще прилагат високите технологии и новите хирургични методи в обучението и клиничната практика.

През 2018 година МУ–Плевен отбеляза 10 години от въвеждането за първи път на роботизираната хирургия в Югоизточна Европа и в България с пионер чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев. Отбелязани бяха и 5 години от въвеждането за първи път на понятието „хирургия без скалпел“ или „ултразвукова хирургия“ чрез лечение на солидни тумори с апарат за високоинтензивен фокусиран ултразвук (ХАЙФУ) в България и Югоизточна Европа. Методът намира изключително широко приложение и популярност във водещите световни клинични центрове през последните години. Това е напълно неинвазивна медицинска терапия, при която чрез насочен ултразвуков сигнал и при уникална прецизност се постига аблация (стопяване) на новообразуванието. Терапията е органосъхраняваща, без конвенционална хирургична интервенция - без разрези, без кръвозагуба, с минимален риск от инфекции и липса на оперативен стрес. Ултразвуковата аблация е революционен, радикално нов подход при третирането на новообразувания в човешкото тяло (тумори) - както доброкачествени, така и злокачествени.

Медицински университет – Плевен се откроява на картата на висшето медицинско образование в България и в Европа със съвременния си облик на водещ образователен и научноизследователски център с приоритети в роботизираната хирургия и телемедицината, привличащ все повече български и чуждестранни студенти. С разположените общо три роботизирани системи на територията на висшето училище и университетските бази МУ–Плевен се утвърждава като център по роботизирана хирургия. Трите роботизираните системи, последната от които da Vinci Xi във високотехнологичната Университетска Болница „Света Марина“ – Плевен, се прилагат успешно и пълноценно в научноизследователската дейност, в клиничната практика и в обучението на студенти по гинекология, хирургия и урология. Към университета функционира уникален за Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала с тренажори, който е оборудван с високотехнологична апаратура в сферата на ендоскопската хирургия. Една от аудиториите на центъра функционира като модерно 3D студио за демонстрации на Хирургия на живо, където студенти и медицински специалисти имат възможността да се потопят триизмерно в човешката анатомия и да участват в оперативната интервенция през очите на хирурга. Всичко това дава уникална възможност на студенти, докторанти, специализанти и лекари-специалисти за обучение с авангардна апаратура.

Main Menu