УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен стартира бързи тестове за Covid – 19

Тестът е бърз, имунохроматографски, за отчитане на Антитела:  Ig М и IgG. Изследването е подходящо за скрининг на пациенти със съмнение за инфекция с Covid - 19. Тестът е високо специфичен  98 % и сензитивен 95.2 %. Антителата се образуват след 5 до 7 дни, след наличие на вирусоносителство и е зависимо от имунния статус на човек. Тестът не може да открие вируса в кръвта, а само антитела срещу него, което е показателно за наличността му.  Има прозоречен период след скорошна инфекция, който тестът не може да отчете, тъй като антителата трябва да са в достатъчен титър в кръвта. Така че има и фалшиво отрицателен резултат. В такива случаи се препоръчва повторен тест след 2 седмици.

ВАЖНО: 

  • За изследването може да се запишете предварително на тел. 064/ 806 838
  • Извършва се на адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Симеон“ № 23 от понеделник до петък между 8.00 и 11.00 часа

При посещение на лабораторията:

  • да сте с лични предпазни средства - маска, ръкавици
  • да информирате за вирусоподобни симптоми
  • изследването се извършва само след предоставяне на лична карта
  • изследването не е анонимно.