Известният ендокринен хирург проф. д–р Румен Пандев ще преглежда на 23.01.2021г. в Медиински център“ Света Марина-Дианостика и Терапия“, Плевен.

Известният ендокринен хирург проф. д–р Румен Пандев ще преглежда на 23.01.2021 г. в Медиински център“ Света Марина-Дианостика и Терапия“, Плевен.

Прегледите ще провеждат  на  адрес: гр. Плевен ул. „Българска авиация“, Западна индустриална зона от 10.30 до 17.00 часа. Телефони за записване: тел. 0700 20 006; 064 805 666; 064 81 81.

Проф. Пандев е с призната специалност по „Ендокринна хиургия”  според критериите на Европейския борд по хирургия.

Той е един  от 100-те еднокринни хирурзи в Европа според критериите на Европейския борд по хирургия (Еuropean Board of Surgery, Division of Endocrine Surgery). Негова е заслугата по въвеждането в България на молекулярно-генетичния анализ при Медуларен тиреоиден карцином. Този вид тумор се предава в семейството и затова генетичните тестове са изключително важни за диагностиката и лечението му. Членува в множество научни организации.

През март 2008 г. извършва съвместно с проф. д-р Бруно Нидерле от Виена първата профилактична тиреоидектомия на дете принадлежащо към фамилия с наследствен вариант на Медуларен Тиреоиден Карцином. Въвежда в България минимално инвазивната отворена тиреоидна резекция и минимално инвазивната видео-асистирана тиреоидна резекция.