Нова възможност за преглед при изтъкнатия ендокринен хирург проф. Румен Пандев в МЦ „Света Марина“ – Плевен

Датата 24.04.2021 г., събота, е нова възможност за преглед при известния ендокринен хирург проф. д-р Румен Пандев, който ще приема записани пациенти в Медицински център “Света Марина - Диагностика и Терапия“ - Плевен.

Проф. Пандев е с призната специалност по „Ендокринна хирургия” от Европейския борд по хирургия. Въвежда в България минимално инвазивната отворена тиреоидна резекция и минимално инвазивната видео-асистирана тиреоидна резекция. През март 2008 г. извършва съвместно с проф. д-р Бруно Нидерле от Виена първата профилактична тиреоидектомия на дете, принадлежащо към фамилия с наследствен вариант на Медуларен Тиреоиден Карцином.

Той е признат за един от 100-те еднокринни хирурзи в Европа съгласно критериите на Европейския борд по хирургия (Еuropean Board of Surgery, Division of Endocrine Surgery). Негова е заслугата за въвеждането в България на молекулярно-генетичния анализ при Медуларен тиреоиден карцином. Този вид тумор се предава в семейството и затова генетичните тестове са изключително важни за диагностиката и лечението му. Членува в множество европейски и световни научни организации.

Прегледите ще се провеждат на 24.04.2021 г. от 9:30 ч до 14:30 ч. на адрес:

гр. Плевен ул. „Българска авиация“, Западна индустриална зона.

Телефоните за записване на час за преглед са:

тел. 0700 20 006; 064 805 666; 064 81 81.