Проф. д-р Григор Горчев е избран за академик на Българската академия на науките в областта на медицинските науки

Проф. д-р Григор Горчев е един от тримата нови академици в областта на медицинските и хуманитарни науки, избрани на 27.10.2021 г. от Събранието на академиците на Българската академия на науките.

Проф. Горчев е световно признат учен, хирург и виден общественик, чиито многобройни научни и професионални постижения имат ценен принос в областта на онкогинекологията, лапарскопската и роботизираната хирургия. Той е автор на над 437 научни трудове в реномирани български и чуждестранни научни издания, изнесъл е над 224 научни доклада на форуми в страната и чужбина; автор е на 4 учебника и 6 монографии.

Научният и академичен път на развитие на д-р Григор Горчев е свързан с Медицинския университет в гр. Плевен (МУ-Плевен), чийто възпитаник е и където преминава почти целият му професионален живот. Последователно той придобива три научни специалности - по акушерство и гинекология, онкология и хирургия. Проф. Горчев е първият за Югоизточна Европа сертифициран хирург на конзола с роботизираната система da Vinci в Центъра по телехирургия IRCAD-EITS, Страсбург, Франция, преминал успешно четири нива на обучение. В Университета на Северна Каролина, САЩ, завършва специализиран курс по радикална роботизирана хистеректомия.

Проф. Горчев внедрява нов тип хирургия в медицинската практика – асистирана с робот хирургия в гинекологията и извършва първата операция с роботизирана система в нашата страна. През 2008 г. той извършва първата в Югоизточна Европа асистирана с робот тотална хистеректомия и първата асистирана с робот радикална хистеректомия. Към днешна дата МУ-Плевен има 2 гинекологични екипа, един урологичен и един хирургичен, извършващи операции с три роботизирани системи.

Проф. д-р Григор Горчев заема важни и отговорни административно-управленчески длъжности. Той преминава през завеждащ Акушеро-гинекологичното отделение в Трявна, зам.-председател на Съвета на директорите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”-Плевен, зам.-ректор по лечебната дейност на ВМИ-Плевен, ръководител на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести” към МУ-Плевен, началник на Гинекологична клиника към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен. През м. февруари 2013 г. проф. Григор Горчев завършва втория си успешен мандат като ректор на Медицински университет – Плевен с период на управление – 2003 – 2013 г. Днес той е член на Съвета на настоятелите на висшето училище и Директор на Научноизследователския институт към МУ-Плевен. Академичният съвет присъди на проф. Григор Горчев званието „Почетен Ректор” на Медицински университет – Плевен за изключителния му принос за преобразуване на Висшия Медицински Институт в Медицински университет – Плевен и утвърждаването му като съвременен образователен и научноизследователски център с приоритет в развитието на телемедицината и въвеждането на авангардните технологии в обучението и клиничната практика. Професор Горчев работи като лекар в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, която от 2017 г. придоби статут на университетска база за обучение на български и чуждестранни студенти, докторанти и специализанти.

Като доказателство за значимия му научен и обществен принос проф. Григор Горчев е носител на множество високи отличия и награди. През 2016 г. е удостоен от Президента на Р България с най-високото държавно отличие Орден „Стара планина“ първа степен за изключително големи заслуги в областта на медицинската наука и практика. Носител е на званието „Почетен гражданин на град Трявна” и „Почетен гражданин на град Плевен”. Носител е на наградата Медицински Оскар 2017 в категория „Професионално признание”. Два пъти е удостоен с почетното отличие „Лекар на годината” на Българския Лекарски съюз. През 2019 г. е удостоен с френското държавно отличие „Офицер“ на Ордена на академичните палми - за високи постижения в областта на образованието и за принос към международното интегриране на Медицински университет - Плевен.