20 години УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен - професионализъм и грижа за пациентите

УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „СВЕТА МАРИНА“  -   ПЛЕВЕН

• SAINT MARINA • HOSPITAL • PLEVEN

High-technology medicine

На 17 юли Университетска Болница „Света Марина“ – Плевен отбелязва своя празник. За екипа на болницата датата e повод за равносметка на постигнатото през 20-годишния път на динамично развитие и утвърждаване на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен като център на роботизираната хирургия и високотехнологичната медицина. Успехите и резултатите се измерват с хилядите спасени човешки животи чрез сложни хирургични операции, извършени от интердисциплинарни екипи от професионалисти във високотехнологична среда.

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен разполага с висококвалифициран екип от лекари, утвърдени специалисти в областта на акушерството и гинекологията, феталната медицина, онкологията, хирургията, кардиологията, урологията, гастроентерологията и хематологията. Повечето от тях са академични преподаватели и членове на европейски и световни професионални организации. Автори са на статии в чуждестранни реномирани научни списания, както и носители на международни награди и отличия.

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен непрекъснато работи в посока на надграждане на високотехнологичния профил на лечебното заведение като лидер в осигуряването на качествени здравни услуги на своите пациентите. От 2022 г. Болницата е единствената в страната с две робортизирани системи и специална програма за развитие на роботизираната хирургия в гинекологията, урологията и хирургията.

УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен единствено разполага и с два асистент-робота с концепция за телемедицина, които чрез „виртуални визитации“ помагат на лекари и пациенти да са в непрекъснат контакт, с цел осигуряване на пълния им комфорт и максимална грижа.