Д-р Сашка Ламбева

Д-р Сашка Ламбева е лекар-специализант по кардиология. Тя е възпитаник на Медицински университет – Плевен – лекар, магистър по медицина и медицинска сестра, бакалавър по здравни грижи. Д-р Ламбева има и висше икономическо образование, придобита бакалавърска степен от Стопанска академия „Д. А. Ценов“  - Свищов по стопански и финансов контрол. 

Main Menu