Д-р Диана Гайдарова

интернист, кардиолог

Доктор Гайдарова е лекар с две медицински специалности –“Вътрешни болести” в Медицинска академия-София и „Кардиология“ в Национална Кардиологична болница-София.
Сертифициран специалист е по Ехокардиография Медицински Университет -София, притежава сертификат „Проблеми на оперираното сърце”-НКБ-София и сертификат „Клапни пороци-диагностика и лечение-НКБ-София”.

Преди да се присъедини към екипа на МБАЛ „Света Марина-Плевен“ е била Завеждащ отделение „Обща кардиология“ в І Кардиология на УМБАЛ “Д-р Г.Странски“ – Плевен и преподавател в Медицински университет-Плевен.

Д-р Гайдарова е член на Европейското кардиологично дружество, на Европейската асоциация по ехокардиография и на Дружеството на кардиолозите в България и има многобройни научни публикации в национални и международни издания. Владее английски, френски и руски език.

Д-р Диана Гайдарова не спира своето професионално развитие, като участва в Европейски конгреси по Кардиология, Мастър курсове на Европейската Асоциация по Хипертония.

Образование и обучение:

1993г – Специалност Кардиология Медицинска Академия-София-Национална Кардиологична Болница Диплома№41733/01.06.1993г.
1989г – Специалност Вътрешни болести Медицинска Академия –София Диплома №35229/01.01.1990г 1982г-Магистър по Медицина Висш Медицински Институт- гр Плевен.

Кариерно развитие:

От 1991г – ординатор в Клиника Кардиология и Ревматология на УМБАЛ”Д-р Г.Странски”,2011г-асистент в Клиника Кардиология и Ревматология.
От 1987 до 1991г-ординатор в Консултативна поликлиника на УМБАЛ „Д-р Г.Странски”.
От 1982 до 1987г-ординатор ЦСМП-гр Плевен.

Д-р Гайдарова приема пациенти, след предварително записан час.

Работи и със Здравната Каса.

Main Menu