Д-р Тодор Русев

интернист, ендокринолог

Д-р Тодор Русев е лекар с две медицински специалности - “Вътрешни болести” и “Ендокринология и болести на обмяната”. През 2002 г. придобива квалификация по Социален и здравен мениджмънт. Професионалната му кариера включва клинична дейност, преподавателска практика и научно-изследователска работа. Бил е началник на отделение по ендокринология към Университетска болница „Д-р Георги Странски“ и  преподавател в Катедра „Вътрешни болести” и „Кардиология, пулмология и ендокринология” към Медицински университет – Плевен. Обучава студенти по медицина, стажант-лекари и специализиращи лекари по обща медицина, вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната. Във фокуса на научните му интереси са тиреоидните заболявания, захарният диабет, остеопорозата. Научна дейност - 65 съобщения на научни форуми и публикации в медицински периодични издания. Съавтор е в редица научни издания: монография „Менопауза”, 2002 г.; ръководство “Вътрешни болести” за медицински колежи 2002 г.; ръководство “Вътрешни болести” за специалисти по здравни грижи, 2006 г.; „Ръководство по ендокринология за студенти по медицина”, 2010 г; учебник “Вътрешни болести” - учебник за студенти по медицина, 2012; 2017 г. Участие в научни проекти: „Профилактика и лечение на ендемичната струма“.

Д-р Русев е член на Европейската Тиреоидна асоциация, Европейската федерация на дружествата по ултразвук в медицината; Българското дружество по ендокринология; Българската асоциация по ултразвук в медицината и Българското научно дружество по клинична дензитометрия.

Main Menu