Доц. д-р Иванка Маринова, д.м.

интернист, гастроентеролог, началник на клиника по вътрешни болести на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен

Доцент д-р Иванка Маринова, д.м. е лекар-специалист по вътрешни болести и гастроентерология и началник на Клиниката по вътрешни болести на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. Доцент Маринова е републикански консултант по вътрешни болести за регион Плевен от 1998 година. Научните й интереси са свързани с преканцерози на храносмилателната система и хронични заболявания на черния дроб. Тя е дългогодишен преподавател на студенти по медицина, V и VI курс, в Медицински университет – Плевен, както и научен ръководител на специализанти и докторанти по гастроентерология. Доцент Маринова участва в диагностиката и лечението на пациенти в доболничната помощ. Богатият си трудов опит е натрупала на отговорни позиции – началник на Отделение по гастроентерология и началник на Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен.

Main Menu