Гинекология

В УМБАЛ "Света Марина" - Плевен, единствено в България, се предлага пълна гама минималноинвазивни и неинвазивни оперативни и терапевтични методи на съвременната гинекология и онкогинекология, с фокус върху максимално щадящите пациентите терапии.