Магнитен резонанс

От началото на м. ноември 2019 г. Университетска Болница „Света Марина“ – Плевен надгради високотехнологичната артилерия в диагностиката и изследванията, които предлага на своите пациенти, с последно поколение апарат за магнитно-резонансна томография MAGNETOM AERA 1.5Т.  Ядрено-магнитният резонанс на лечебното заведение се наложи като еталон за най-висок стандарт в качеството на образите и комфорта за пациентите. Апаратът осигурява широк набор от изследвания и с високите си технически параметри гарантира използването на новоразработените приложения и изследвания. С ядрено-магнитния резонанс от последно поколение се гарантира получаването на висококачествени образи при целотелесни изследвания, специализирани изследвания на главен и гръбначен мозък, опорно-двигателния апарат, коремни органи и др. До момента в България има инсталирани осем такива апарати във водещи иновативни здравни заведения, сред които Военно-медицинска Академия - София, УСБАЛО гр. София, УМБАЛ Софиямед гр. София, МБАЛ Уни Хоспитал гр. Панагюрище и др. Висококвалифицираният екип от специалисти по образна диагностика премина интензивен обучителен курс на вече инсталирания и работещ ядрено-магнитен резонанс в Медицински център „Света Марина“ – Плевен. Екипът е в състав: д-р Димитър Ангелов, д-р Тихомир Стоянов, рентгенов лаборант Ваня Вълова и лекар-специализант Мирела Василева.