Кабинет за лечение на болката

Дейността на Кабинета за лечение на болката е насочена към овладяване на острата и хронична болка при пациенти, подложени на различни оперативни интервенции, както и пациенти с болка, дължаща се на ставно-мускулни заболявания. В кабинета ще получават помощ и онкологично болни пациенти с хронична болка. Специалист ще преценява кой медикамент или комбинация от медикаменти и техника са подходящи в конкретния случай.