Кабинет по хематология

В кабинета по хематология се диагностицират и лекуват всички бенигнени и малигнени, остри и хронични хематологични заболявания.