Урология

Кабинет по урология

Кабинетът по урология предлага на своите пациенти специализирана консултация за всеки урологичен проблем. За правилната диагностика, освен на професионалния опит на лекаря-специалист, може да се разчита на съвременната апаратура, с която е оборудван урологичния кабинет. Голяма част от урологичните проблеми могат да се решават в амбулаторни условия чрез провеждането на обстоен урологичен преглед и лечение. Особено внимание се обръща на ранното диагностициране на онкологичните заболявания на отделителната система и предлагането на съвременни високотехнологични методи на лечение.