Д-р Надя Станиславова

Д-р Н. Станиславова завършва Медицински университет - Плевен през 2014 г. Като студент проявява висок интерес и активност в научни разработки и извънучебна дейност в сферата на онкологията, диагностиката и лечението на заболяванията на стомашно- чревния тракт. Има участия в редица научни конференции. Един от организаторите на Първото в България „Училище по лапароскопска хирургия“ за студенти, което е без аналог в страната, както и член на организационния комитет на първата международна HIFU- конференция в Плевен, България през април 2016 г. От началото на 2015г. е част от екипа на HIFU(хайфу) - център „Св. Марина“, към МБАЛ „Света Марина-Плевен“, единствен клиничен център в Източна Европа за неинвазивно лечение на солидни тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук. През месец септември 2017 година, провежда 30 дневен специализантски курс „FOCUSED ULTRASOUND SURGERY TRAINING WORKSHOP FOR SENIOR MANAGERIAL TALANTS“ в Chongqing, China. Участник, като млад екперт- лектор по Европейска програма- Проект за „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“. Научни интереси: във всички сфери на образната диагностика, диагностиката и неизнвазивното лечение на тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук – HIFU (хайфу) и съвременните технологии в медицината. Владее свободно английски език.