Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м.

 

Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, д.м. е възпитаник на Медицински Университет - Плевен с професионални умения в сферата на конвенционалната радиология, компютърната томография, ехографията и магнитно-резонансната томография. Научните му интереси са в сферата на педиатричната образна диагностика, неврорентгенология, мускулно-скелетната радиология, компютърната томография, ехографията и магнитно-резонансната томография.

Има множество специализации у нас и в чужбина - компютърна томография, Ерланген, Франкфурт на Майн, Германия; компютърна томография, Западен Берлин, ГФР; Магнитно-резонансна и ултразвукова диагностика - Royal College of Radiology: Съвременна магнитно-резонансна томография на коляно Radiological Society of North America, Чикаго, Илинойс, САЩ и др. Автор е на над 150 публикации в областта на образната диагностика, един учебник и една монография.  

Професор Тоцев е зам.-декан на Факултет "Здравни грижи" и ръководител на катедра "Рентгенология"  на висшето училище. Преподавател е в Медицински Университет - Плевен (България) във факултет "Медицина", във факултет "Здравни грижи" (мед. сестри и акушерки) и във факултет "Обществено здраве" (ерготерапия), както и в Медицински колеж – Плевен на рентгенови лаборанти. Председател е на Държавната изпитна комисия за придобиване на специалност по „Образна диагностика”. Член е на Българската Асоциация по Радиология (БАР); на Балканската Асоциация по Радиология (BSR); на Европейската Асоциация по Радиология (ECR) и на Редакционния съвет на сп.”Рентгенология и радиология”.

Main Menu