Отделение по диализа

Отделението по диализа предлага диализно лечение, съответстващо на всички медицински стандарти в Европа.

Отделението разполага с нови диализни апарати с възможности за провеждане на хемофилтрация, хемодиафилтрация, хемодиализа и иновативни машини за обратна осмоза на водата на доказаната немска компания „Фрезениус“, която е лидер в производството на оборудване за хемодиализа.

Ние използваме диализатори / FX classix Fresenius Helixone High-Flux/ от германската фирма „Фрезениус“ и сме от малкото центрове в България, където провеждаме диализни процедури само с High Flux мембрани.

Този тип диализатори са с по-голяма пропускливост на мембраната и само при тях се постига очистване на така наречените „средни молекули“, отговорни за развите на полиневропатия, съдови усложнения и амилоидоза при пациентите на диализно лечение.

За сравнение - диализната процедура с обикновен Low Flux диализатор не може да осъществи това, отровите остават и се натрупват с години в организма.

Ние сме първият хемодиализен център в Плевен, който въведе най-новия метод за диализа – хемодиафилтрация (HDF). Новата технология поставя началото на по-добро обслужване на нуждаещите се от хемодиализно лечение в областния град и региона.

 

Какво представлява този метод?

Хемодиафилтрация означава високо качество на очистване на кръвта и спокоен ход на диализната процедура без хипотония!

Традиционната диализа с Low Flux диализатор осигурява очистване само на нискомолекулните токсини.

При хемодиафилтрацията се използва High Flux диализатор, който е снабден с по-сложна мембрана, в който освен дифузия се осъществява и филтрация на молекули с малка и средна молекулна маса – до 66 хиляди далтона. Новото поколение диализатор притежава свойството „физическа и химическа адсорбция“, като уредът адсорбира различни вещества, имунни комплекси по повърхността си, които подлежат на очистване.

Единствено иновативните апарати, предназначени за хемодиафилтрация, могат да извършват тези сложни процеси, защото притежават една или повече субституатни помпи, освен кръвна помпа.

Това е диализно лечение от ново поколение

Преимущества на хемодиафилтрацията:

  • Щадящ периферното кръвообращение метод, с който диализата протича по-леко;
  • Рязко намалява хипотоничните състояния и малигнените хипертонии;
  • Постига се по- добро очистване на кръвта,
  • Извлича се значително по-голямо количество течност без рискове от йонен шок, което е особено важно за лекуващи се с изразени отоци;
  • Нормализират се липидните показатели и особено тези на триглицеридите;
  • Подобрява се калциево-фосфорното състояние;
  • Предотвратява бъбречната полиневропатия и вторичната амилоидоза на бъбреците заради липсата на натрупване на малки и средни белтъчни молекули;
  • Значително подобрява имунитета на лекуващите се;
  • Осигурява протекция при евентуално развитие на МИА-синдром. Той стои в основата на късни сърдечно-съдови усложнения заради атеросклероза и хронично възпаление на кръвоносни съдове и недохранване.

Отделението по диализа разполага с 15 диализни поста и възможности за работа на 3 – сменен режим. Предоставяме възможност за нощни диализни процедури, на желаещите да продължат да упражняват своите професии, независимо от болестта си.

Обезпечаваме транспорт на всеки пациент от населеното му място в региона на гр. Плевен и близките други региони / област Ловеч, Враца/. Когато пациентът ползва собствен транспорт, се изплащат пътни разходи.

      Всеки от нашите диализни постове разполага с мониторно наблюдение     и автоматизирани легла. В диализните зали осигурихме Wi-Fi, кабелна телевизия за пациентите, за да се чувстват максимално комфортно по време на диализа.

На Ваше разположение са персонал от технолози,  медицински сестри, висококвалифицирани лекари, които ще се отнесат с внимание и грижа към проблемите Ви.

Ние се грижим за Вас!  

Екип: