ПЕТ скенер

ПЕТ-КТ /  PET-CT  е  най-модерния образен метод.  Хибридното изследване позволява да се получи едновременно функционален и структурноанатомичен образ на цялото тяло на един етап след интравенозно въвеждане на белязани с радионуклиди химични съединения (радиофармацевтици). ПЕТ-КТ предоставя възможност за  подпомагане на диагнозата, определяне на  стадия, насочване към най-подходящото лечение и  проследяване на ефекта от него при редица онкологични  и по-рядко при някои неонкологични заболявания.


  • Провеждане на изследване с голяма чувствителност и точност при тумори на белия дроб, стомашно-чревния тракт, яйчници, матка, гърда, глава и шия, лимфоми, меланоми и др., след консултация със специалист по нуклеарна медицина.

Подаване на необходимите документи (копия  от епикризи, резултати от  образни и хистологични изследвания). Необходимо е да посочите телефон за връзка и местоживеенето си. В деня на изследването е необходимо да носите талон №8A.