Диагностични възможности на РЕТ/СТ - скенера

  • Провеждане на изследване с голяма чувствителност и точност при тумори на белия дроб, стомашно-чревния тракт, яйчници, матка, гърда, глава и шия, лимфоми, меланоми и др., след консултация със специалист по нуклеарна медицина.
  • При вече доказано туморно заболяване, може  да се определи разпространението му – стадия и адекватното за пациента лечение.
  • Да се прогнозира развитието на заболяването с оглед предприемане на радикално лечение и повишаване качеството на живот на пациента.
  • Оценка ефекта от терапията и да се промени при необходимост .
  • РЕТ-СТ променя стадия  и съответно терапията при до 50% от болните
  • Все повече се разширява приложението при някои неонкологични заболявания като неясни фебрилни състояния и локализиране огнището на епилепсия и др..
  • При съмнение от страна на пациента за някакво онкологично заболяване, можете да се консултирате с нашите лекари с оглед провеждане на скринингово изследване, което трябва обаче да се заплати от Вас (не се финансира от НЗОК).

Main Menu