Информация за пациента

Тук може да намерите информация за  предстоящо ПЕТ/КТ - PET/CT изследване, както и каква документация е нужно да представите:

  • Подаване на документи - медицинско направление/искане бланка МЗ №119/98, копия от актуални епикризи, ендоскопски, образни и хистологични изследвания;
  • Комисия от специалисти одобрява провеждане на РЕТ/СТ изследването;
  • В деня на изследването се носи и талон 8А (Амб. процедура № 36 за PET-CT), издаден от специалист;
  • Изследването се провежда след минимум:  3 седмици след химиотерапия, 6 седмици след операция  и 12 седмици след лъчелечение;
  • Резултати до 5 дни.

 

Main Menu