Начин на провеждане на РЕТ-СТ

 1. Пациентите са разпределени в две групи от 5-6 човека, като часът се назначава за групата (не е индивидуален час).
 2. Регистрация при пристигане в болницата.
 3. Снемане на анамнеза от дежурния лекар.
 4. Измерва се ниво на кръвна захар.
 5. Осигуряване на периферен венозен път (поставяне на абокат).
 6. Спокоен престой в чакалня до момента, в който ще бъдете поканен за инжектиране.
 7. Инжектиране на радиофармацевтика - редът се определя от физическото състояние на пациента, килограмите и протокола на изследване.
 8. Натрупването на радиофармацевтика след инжектиране варира между 45 и 90 минути, като престоят е в специално помещение с индивидуални боксове. През това време е желателно да не говорите, да не се движите, да не четете. Няма ограничения по отношение на ползването на тоалетна, което е задължително в края на този период.
 9. Продължителността на изследването на апарата е 15-20 мин. в зависимост от прилагания протокол.
 10. След приключване на изследването се изчаква около 30 мин. в специално помещение с цел проверка качеството на образите.
 11. Понякога, в интерес на изследването, е необходимо повторно скениране за уточняване на съмнителни участъци.
 12. Когато всички гореописани процедури са изпълнени, ще бъде направено измерване на мощността на дозата (µSv/h) и преди да напуснете лабораторията ще получите Писмена инструкция за поведение след проведено изследване с открити радиофармацевтични вещества.

След изследването:

 • Инжектираното радиоактивно вещество ще бъде изхвърлено от тялото Ви в продължение на 12 часа, поради което не трябва да сте близо до бременни жени и малки деца.
 • Не се очакват никакви странични ефекти от инжектирания радиофармацевтик.
 • След изследването можете да шофирате (ако не сте приели успокоителни медикаменти), да се храните,  да се върнете към обичайния си начин на живот.
 • Резултатът от изследването ще получите след 5 работни дни, обичайно след обсъждане едновременно от специалист по нуклеарна медицина и образна диагностика.

Ако не живеете в Плевен, резултатът може да Ви бъде изпратен по куриер за Ваша сметка, след като уведомите регистратор или персонала на лабораторията.

По Ваше желание, освен задължителните хартиен резултат и диск, може да заплатите цената от 10лв. и да получите цветна снимка на изследването.

Main Menu