Планиране на изследването

Подаване на необходимите документи (копия  от епикризи, резултати от  образни и хистологични изследвания). Необходимо е да посочите телефон за връзка и местоживеенето си. В деня на изследването е необходимо да носите талон №8A.

Документите се разглеждат от лекарска консултативна комисия и след одобрение Ви се  насрочва дата и час за провеждане на изследването, за което получавате информация по телефона.

РЕТ-СТ се назначава:  минимум 3 седмици след химиотерапия, минимум 6 седмици след оперативни интервенции и 12 седмици след лъчелечение.

Изследването е скъпоструващо и за него чакат много пациенти, които имат спешна нужда от него. Затова Ви молим при отказ да ни информирате поне 3 дни предварително.

Main Menu