Урология

  • «Безкръвно»  разбиване на камъни и «безкръвно» лечение на органите и всички отдели на пикочно – половата системa.
  • Съвременна диагностика и лечение на ПРОСТАТА, БЪБРЕЦИ и ВСИЧКИ ОРГАНИ на пикочно-половата система.
  • Индивидуализиран подход към всеки пациент с избор за оптималната за него терапия или комбинация от терапевтични подходи: лазер, високоинтензивен ултразвук-HIFU(хайфу), лапароскопска операция (т.нар. «безкръвни операции»), съвременна радикална хирургия на всички видова онкологични заболявания на органите на пикочно-половата система.


Първите успешни урологични робот-асистирани операции в Университетска Болница „Света Марина“ - Плевен извърши екипът на доцент Николай Колев

От м. януари 2019 година УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен прилага натрупания 10-годишен опит в роботизираната хирургия в гинекологията при лечението на своите пациенти. Болницата вече разполага с роботизирана система da Vinci от последно поколение, с която се извършват робот-асистирани операции в гинекологията, урологията и общата хирургия. Роботизираната хирургия е нова философия, която промени бъдещето на хирургията въобще. С въвеждането на новата роботизирана система в клиничната практика се наблюдават по-добри резултати в оперативната и лечебната дейност. Доказани са многобройните ползи за пациентите при прилагането на роботизираната хирургия: минимално инвазивна хирургия, прецизност и безопасност за пациента, без разрези и белези, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, съкращаване на болничния престой, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален живот.


Main Menu