Урология

Първите успешни урологични робот-асистирани операции в Университетска Болница „Света Марина“ - Плевен извърши екипът на доцент Николай Колев

От м. януари 2019 година УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен прилага натрупания 10-годишен опит в роботизираната хирургия в гинекологията при лечението на своите пациенти. Болницата вече разполага с роботизирана система da Vinci от последно поколение, с която се извършват робот-асистирани операции в гинекологията, урологията и общата хирургия. Роботизираната хирургия е нова философия, която промени бъдещето на хирургията въобще. С въвеждането на новата роботизирана система в клиничната практика се наблюдават по-добри резултати в оперативната и лечебната дейност. Доказани са многобройните ползи за пациентите при прилагането на роботизираната хирургия: минимално инвазивна хирургия, прецизност и безопасност за пациента, без разрези и белези, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, съкращаване на болничния престой, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален живот.

От началото на годината в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен екипът на доц. д-р Николай Колев прилага натрупания деветгодишен опит в урологичната роботизирана хирургия при лечението на своите пациенти. Факт са първите 3 успешни операции на пациенти с карцином на простатната жлеза. Пациентите вече са изписани в максимално кратък срок, с нормална възможност за уриниране (микция). През следващите седмици са планувани за операция още трима пациенти.

До момента за период от 9 години доцент д-р Николай Колев и неговият екип имат извършени общо над 100 операции с роботизираната система Да Винчи. Първата в България робот-асистирана радикална простатектомия (отстраняване на простатната жлеза) е извършена на 10. 05. 2010 г. като демонстрационна операция от проф. Отавио Де Кобели от Европейския Онкологичен Институт, Милано, Италия. Първата нефректомия (отстраняване на бъбрек) е извършена на 10.11.2010 г. от  проф. д-р Григор Горчев и доц. д-р Николай Колев. Първата робот-асистирана радикална простатектомия, извършена от български екип, е осъществена на 03.10.2011 г. под ръководството на доц. д-р Николай Колев като хирург на конзола. С това се дава официален старт на развитието на роботизираната хирургия в урологията в България и започва изграждането на първия български урологичен екип за работа с роботизираната система. В УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен хирурзите в урологичния екип са трима: доц. Николай Колев, д.м. – хирург на конзола, д-р Боян Атанасов и д-р Александър Ванов.

Урологичният екип в  УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен извършва робот-асистирани операции за лечение на всички видове злокачествени заболявания на отделителната и мъжката полова система – отстраняване на простатна жлеза, резекция на тумор на бъбрек, радикално премахване на бъбрек, радикално отстраняване на пикочен мехур, дисекция на метастатични ретроперитонеални лимфни възли. Отлични са резултатите и при пластични и реконструктивни операции на уретер, бъбречно легенче, както и фистули. Могат да се извършват роботизирани операции, засягащи всички органи в коремната кухина, благодарение на опита на пионерите в роботизираната гинекологична хирургия проф. Григор Горчев и проф. Славчо Томов, както и на водещите хирурзи в лапароскопската хирургия - д-р Димитър Цанков и д-р Минко Михов. Възможността за осъществяване на мултидисциплинарен екип и подход е важна тенденция в лечението на онкологичните заболявания. Това превръща Университетска Болница „Света Марина“ - Плевен във водещ център за роботизирана хирургия в България, където могат да бъдат лекувани пациенти  с напреднали онкологични заболявания, изискващи съвместното участие на уролози, гинеколози и хирурзи.

Доцент Николай Колев описва предимствата на този тип хирургия с робота от последно поколение Да Винчи така: „Основните предимства са отличната видимост при голямо увеличение на фини структури, лесната работа с прецизни инструменти. Инструментите могат да се огъват и завъртат с много по-голяма гъвкавост от човешката китка. Те имат 7-осева подвижност, което позволява извършване на прецизна тъканна дисекция и различни методи на вътрешни шевове, дори при много сложни случаи и труден достъп до оперативното поле. При операции за простатен карцином това дава възможност за пълно запазване на нервните снопове, вследствие на което и възможност за нормална микцията и потентност на пациентите. Роботизираната хирургия предлага по-малка кръвозагуба, по-къс болничен престой, по-ниско ниво на следоперативната болка, по-ниска честота на усложненията и по-бързо възстановяване в сравнение с отворените операции“. Урологът изтъква и множеството предимства на робот-асистираната хирургия пред лапароскопските и отворени операции: възможност за 3D образ на хирургичното поле с до 10-15 кратно увеличение. Операторът може да управлява всичките четири ръце на роботизираната система едновременно, докато гледа през стереоскопичен монитор с висока резолюция, който предоставя детайлизирана триизмерна картина на оперативното поле, по-добра от тази, която човешкото око може да осигури. Роботизираната система повтаря движенията на оператора в съотношение от 3 до 5 към 1, като по този начин елиминира физиологичните грешки на човешките ръцете и защитава пациента.

Системата позволява на хирурга да оперира с повишена сръчност и прецизност, които са особено важни при нервосъхраняващата радикална простатектомия.

Доцент Колев оценява мястото на робот-асистираните урологични операции така: „В САЩ над 90% от операциите за простатен карцином се извършват с роботизирана система Да Винчи, подобен е процентът и при карцином на бъбрека. Във водещите европейски държави този процент е около 70%, а при нас около 50%. Годишно в целия свят се правят по 5 милиона операции с робота da Vinci. На роботизираната система работят 43 000 сертифицирани хирурзи в 66 държави, в 4 400 болници“.