Фетална Медицина

Кабинет по фетална медицина в МЦ „Света Марина“ – Плевен предлага най-добрата диагностика на плода и майката

Кабинетът по фетална медицина предоставя скринингови услуги за бременната жена. Кабинетът е специализиран в допълнителни грижи и за пациентки, които преди това са имали бременност с фетални аномалии или които имат проблеми с настоящата си бременност. За целта ще се използва 2D-ехография и 3D-4D ехография.