Доц. д-р Добромир Димитров, д.м.

Медицински управител на HIFU-Център към МБАЛ „Света Марина-Плевен“

Медицински управител на HIFU-Център към МБАЛ „Света Марина-Плевен“

Възпитаник на МУ-Плевен. Още от студент проявява висок интерес и активност в научни разработки и извънучебна дейност в сферата на онкологията, иновациите и съвременното лечение на заболяванията. Има участия в множество национални и международни научни конференции. Един от инциаторите за създаването на международните студентски конференции в Плевен, с над 17 годишна история. Секретар е на първата и председател на организационните комитети на Втората и Третата конференции. Награден с отличието „Млад учен на ВМИ-Плевен“ през 2003г. Хирург с онкологична насоченост. Успешна дисертация в областта на ректалната хирургия през 2011г. Има открояващ се професионален интерес към минимално инвазивните и неинвазивни подходи за лечение в медицината. Част от екипът въвел в България сентинелната лимфна биопсия, както и онкопластичния подход за лечение на рака на гърдата. Сертифициран специалист за работа с иновативната, единствената в Източна Европа терапевтичната система за неинвазивно лечение на тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук - HIFU (хайфу). Част от първия в страната екип за колоректална роботизирана хирургия. Награден с националния приз  „Млад медик 2015“ под егидата на в. Стандарт, Дарик радио и Български лекарски съюз. От 2016г. е избран за Зам. декан на Факултет медицина към МУ-Плевен. Ръководител на студентски кръжок по Онкологична хирургия. Инициатор за организирането на единственото в страната „Училище по лапароскопска и роботизирана хирургия за студенти“.

Член на

 • Българско Хирургично Дружество от 2009г.
 • European Society of Coloproctology от 2013
 • Член на управителният съвет на International Society of Minimally Invasive and Non-Invasive Medicine, от 2013
 • European Society of Surgical Oncology (ESSO), от 2013
 • Асоцииран редактор на Journal of biomedical and clinical research, от 2015

Награди:

 • Млад учен на ВМИ-Плевен, 2003г.
 • DAAD стипендия. Спечелена и защитена стипендия към немското академично дружество с проект: Laparoscopic surgery and sentinel lymph node mapping in colorectal cancer. Medical University Charite, Campus Buch, Berlin, Germany- 01.09. - 01.12.2007г.
 • Спечелена и защитена стипендия към European Society of Coloproctology. Laparoscopic colorectal surgery-06.01.2014-04.04.2014, Imperial College-London, UK
 • „Млад медик 2015г.“ на България- национална награда на БЛС, Дарик Радио и в. Стандарт.
 • Включен в националния каталог „Лекарите, на които вярваме“, специално издание на в. 24 часа за 2015г. и 2017г.

Специализации

 • Лапароскопска хирургия в Charite Campus Buch, Берлин Германия
 • Лапароскопска хирургия, Истанбул, Турция
 • Медицинска онкология в Дубровник, Хърватия
 • Сертификация за работа с Model JC Chongqing, China
 • Лапароскопска колоректална хирургия в Mary’s Hospital, Imperial College-London, Великобритания
 • Роботизирана хирургия като хирург на конзола в IRCAD, Страсбург, Франция
 • Ултразвукова диагностика на малък таз в Тревизо, Италия
 • ХАЙФУ в Бон, Германия

Научни интереси

 • Онкология – съвременни диагностични методи и лечение при рак на млечната жлеза, рак на правото черво, рак на панкреаса
 • Лечение на доброкачествени и злокачествени тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук HIFU
 • Минималноинвазивна хирургия
 • Роботизирана хирургия 
 • Трансанална минималноинвазивна хирургия

Научни публикации

 • Книги (3)
 • Международни публикации в пълен текст (11)
 • Национални публикации в пълен текст (27)
 • Национални консенсуси (1)
 • Международни конференции (16)
 • Съобщения от конгреси и конференции (72)

Main Menu