Технологията и HIFU апарати

Технологията и системата JC

HAIFU® Model-JC притежава собствена компютърна софтуерна програма за сливане на CT (MRI) образи с ултразвуковите образи. Това осигурява оптимална прецизност за лекаря и сигурност и безопасност за пациента.

Процедурата е неинвазивна (няма разрез), което минимизира опасността от усложнения. Пациентът може да се върне към активното си ежедневие до два-три дни след процедурата.

 • Haifu® Model-JC интегрира оптимизирано планиране, образно ултразвуково насочване на лъча в реално време, като във фокусирания регион мощността може да достигне до 25,000W/cm2. Това води до повишаване на температурата (>60OC) във фокуса (BFR) и получаване на некроза (унищожение) на туморните клетки, без да се засягат околните тъкани. Ултразвуковото направление, уникално за системата, позволява на лекаря да коригира насочването, позицията и интензитета на ултразвука според наблюдавания образ на таргетната зона в реално време.
 • Таргетната зона, в която трябва да бъдат унищожени тъканни клетки, може да бъде с размери едва 1,1 mm х 3,3 mm. Прецизната система за линеарно движение (отклонение: ±1 mm) гарантира, че единствено и само тази зона ще бъде третирана. Системата подсигурява лекаря с изключително прецизен „невидим скалпел” – ултразвука. Той аблатира туморите и същевременно запазва здравата тъкан. При повечето злокачествени тумори се налага да се аблатира и околната здрава тъкан на разстояние 10-15 мм. По този начин се постига сигурно и пълно аблатиране с радикална резекционна линия на тумора. Границата между лекувана и нелекувана тъкан може да бъде с размера едва на 10 клетки.

Терапевтичен HIFU апарат Seapostar Model-CZF

SEAPOSTAR ® MODEL – CZF HIFU- DEVICE

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

 • Симптоматична ектопия на маточната шийка, т. нар. „раничка“

 • Цервицити (възпаление на маточната шийка)

 • HPV-инфекция

 • неопластични интраепителни лезии на женските външни полови ):

 • Lichen sclerosus

 • Squamous cell hyperplasia

 • Кондиломи на вулвата

ИНДИКАЦИИ (ЗАБОЛЯВАНИЯ):

 • Напълно неинвазивен метод – няма разрези

  и други промени на целостта на кожата и лигавицата – високоинтензивният фокусиран ултразвук (HIFU) прониква в дълбочина, а кожата и лигавицата са напълно запазени

 • Органосъхраняваща процедура – самочувствието, женствеността, и качеството на живот не

  се променят

 • Ефективност – при лечението на горепосочените заболявания чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU) не се наблюдават рецидиви на заболяването.

 • Прецизност - HIFU елиминира само туморните

  клетки в тялото, без да влияе на околните тъкани и на нормалните функции на организма

 • Проследяване на ефекта от лечението в реално време

 • Aбсолютно безопасен и безвреден метод

ПРЕДИМСТВА ПРЕД СТАНДАРТНИТЕ МЕТОДИ:

 • Фокусното разстояние е късо и лесно за манипулиране

 • Методът е подходящ за различни лечебни цели, защото компонентите са гъвкави и параметрите са регулируеми

 • Мониторирането е в реално време

 • Насочването е неинвазивно и точно

 • Използват се оптимизирани клинични протоколи и стандарти за дозиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТА SEAPOSTAR® MODEL-CZF:

 • Фокусното разстояние е късо и лесно за манипулиране

 • Методът е подходящ за различни лечебни защото компонентите са гъвкави и параметрите са регулируеми

 • Мониторирането е в реално време

 • Насочването е неинвазивно и точно

 • Използват се оптимизирани клинични протоколи и стандарти за дозиране

В СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА СЕ ЦИТИРА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИМПТОМИТЕ В 95% ОТ СЛУЧАИТЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ СЪС SEAPOSTAR® MODEL-CZF!

Main Menu