История

Haifu® Model-JC в цифри

  • Лекувани са над 40 000 пациенти в света с доброкачествени и злокачествени заболявания. От тях 10 000 пациентки с маточни фиброми (миома, миомни възли) - със запазване на матката и функциите на ендокринната им сисмета.
  • Около 99% от пациентките с маточни фиброми са подходящи за лечение чрез ултразвукова аблация с терапевтичната система Haifu® Model-JC.
  • Средният обем за аблация на маточните фиброми с Haifu® Model-JC е 80% до 90% - най-висок от всички други форми на аблация, познати до сега;
  • 21 см е размерът на най-големия маточен фибром, лекуван с терапевтичните системи на Haifu® Model-JC. 

Main Menu