Hristo Hristov

Deputy Manager

Христо Христов е Магистър по икономика на Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов и Бакалавър по здравен мениджмънт на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“. Той разполага с дългогодишен богат опит и доказани качества в сферата на административното управление и организация на лечебни заведения и фармацевтични компании. За продължителни периоди от време е заемал отговорни позиции – административен директор на Университетска Болница за активно лечение по кардиология – Плевен, СБАЛК „Медика Кор“ – Русе и МБАЛ „Медика“ – Русе.