Ivalena Vasileva

Manager

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

10/2014 – 02/2016 Специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – Медицински университет – Плевен

04/1992 – 12/1992 Специалност „Социален мениджмънт“ – УНСС - София

09/1986 – 12/1990 Специалност „Счетоводство и контрол“ – ВФСИ „Д.А.Ценов“ - Свищов

09/1982 – 05/1986 ЕСПУ с преподаване на руски език „Д.Благоев“ – Мездра

ТРУДОВ СТАЖ

02/04/2015–До сега - Ръководител отдел "Човешки ресурси" Медицински университет - Плевен, Плевен (България)

12/02/2013–02/04/2015 - Експерт, Управление на човешките ресурси Медицински университет - Плевен, Плевен (България)

25/07/2008–16/05/2012 - Завеждащ сектор Работа с клиенти Райфайзенбанк България ЕАД, Мездра (България)

25/01/2008–25/07/2008 - Старши специалист Работа с клиенти Райфайзенбанк България ЕАД, Мездра (България)

01/09/2006–25/01/2008 - Главен счетоводител Регионална дирекция СП Враца, Агенция за социално подпомагане, София(България)

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

01/01/2003–01/09/2006 - Старши счетоводител Дирекция СП Мездра, Агенция за социално подпомагане, София (България)

01/07/1999–01/01/2003 - Главен счетоводител Общинска служба СП, Мездра (България)

01/07/1996–30/06/1999 - Социален работник Регионален център за социални грижи, Мездра (България)

01/07/1991–30/06/1996 - Специалист Регионален център за социални грижи, Мездра (България)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК

  • Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ, РУСКИ

  • Четене ДОБРО[Определете нива: отлично, добро, основно]
  • Писане ДОБРО[Определете нива: отлично, добро, основно]
  • Разговор ДОБРО [Определете нива: отлично, добро, основно]