Dr. Marian Lukanov

Head of Department "Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care"

Д-р Мариян Дуканов е лекар с 26-годишен опит в областта на анестезията, реанимацията и интензивното лечение. Завършва средното си образование през 1980г. в Математическа гимназия „Гео Милев“, гр. Плевен . В периода 1982г. - 1989г. завършва медицина в Медицински университет - Плевен. Започва професионалната си кариера в Общинска болница - гр. Павликени, а от 1994г. до 31.10.2015 г. работи като анестезиолог към Университетска болница „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен. През 1995 г. придобива права на специалист по Анестезиология и реанимация. Владее английски език.