Dr. Stela Bairaktarova

Anestesiologist

Д-р С. Байрактарова завършва медицина през 1995г. във ВМИ-Стара Загора. Веднага започва да упражнява професията си в Общинска болница, гр. Свищов, където работи 14 г. – десет от тях - като анестезиолог - реаниматор. Специализирала е анестезиология и интензивно лечение във ВМИ-гр. София и Медицински университет- Плевен. Има квалификации по ''Ентерално и парентерално хранене'', ''Трудна интубация'', ''Анестезия с ларингеална маска'', ''Борба с болката'', ''Обезболяване в акушерството и гинекологията''.
От 2009г. работи в МБАЛ '' Света Марина – Плевен“ като Завеждащ отделение по анестезиолагия, реанимация и интензивно лечение (ОАРИЛ).