Dr. George Dimitrov

Anestesiologist

Д-р Г. Димитров завършва Медицински университет-Плевен през 1989г. Той е Магистър по медицина с придобита специалност „Анестезиология и интензивно лечение“. Работил е в специализирано интензивно отделение по неврология и неврохирургия към ЦСМП-гр. Плевен, а от 1997г. е лекар в отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ на Университетска болница „Георги Странски“-гр.Плевен. От 2006г. д-р Димитров е Болничен координатор по донорство на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – гр. Плевен. Има многобройни специализации в Испания, Португалия, Чехия и Хърватия за координатори по донарство и органна трансплантация. От 2015г. д-р Г. Димитров е член на екипа на МБАЛ „Света Марина-Плевен“.