Dr. Ivan Malkodanski

Д-р Иван Малкодански завършва Медицински университет - гр. Плевен през 2012г. Започва специализация в Катедра по реанимация и интензивно лечение към Университетска болница "Георги Странски", гр. Плевен с насоченост към онкологична, лапароскопска и роботизирана хирургия. Има магистратура по Здравен менджмънт. От 2013г. е част от екипа на HIFU (хайфу) - центъра към МБАЛ „Света Марина-Плевен“, единствен клиничен център в Източна Европа за неинвазивно лечение на солидни тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук. Завършва курсове във ВМА-София по анестезиология и интензивно лечение в гръдна хирургия (2014г.), подготовка на болния за анестезия и оперативно лечение (2015г.) и "Периферни нервни блокади при анестезия и следоперативно обезболяване" - към болница Токуда. През 2016г. завършва специализация по Автоложна клетъчна регенерация и биостимулиране на стволови клетки. Лектор е към Телекомуникационен ендоскопски център, гр. Плевен.Член е на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа. Автор и съавтор е на множество публикации, свързани с анестезия и интезивно лечение при лапароскопски, роботизирани и HIFU (хайфу) операции.

Владее свободно английски и руски език.