Dr. Valeriya Vacheva

Head of Department "Clinical Laboratory"

Д-р Валерия Рачева завършва медицина в Медицински университет-Плевен, през 1997г. Професионалната ѝ кариера включва работа последователно като лекар –педиатър в Неотложна помощ, гр. Плевен; общопрактикуващ лекар към АИППМП, лекар- клинична лаборатория в към университетска болница „Д-р Г.Странски “- Плевен . От 2013г. се присъединява към екипа на клиничната лаборатория в МБАЛ „Света Марина - Плевен", а от 2015г. е Завеждащ „Клинична лаборатория“. Член е на БЛС и БДКЛ. Поддържа следдипломната си квалификация чрез участие в курсове, работни срещи, колегиуми и симпозиуми. Ръководи внедряването на нови и съвременни методи в лабораторната диагностика в МБАЛ „Света Марина-Плевен“.