Dr. Teodora Velkovska

Doctor, "Clinical Laboratory"

Д-р Теодора Велковска е възпитаник на математическа гимназия ''Гео Милев'', гр.Плевен. Завършва медицина през 2015г. в Медицински университет - Плевен с отличен успех. Присъединява се към екипа на МБАЛ ''Света Марина-Плевен” като лекар - специализант в отделение ''Клинична лаборатория''. Интересува се от нови и съвременни методи в лабораторната диагностика и тяхното приложение.Участник е в редица интернационални научни конференции за студенти и млади лекари.Член е на БЛС.