Assoc. Prof. Dr. Tihomir Pankov Totev

Obstetrician – Gynaecologist, Oncologist

Доцент д-р Тихомир Тотев е специалист по акушерство и гинекология и онкология. Възпитаник е на Медицински университет – Плевен, където завършва „Медицина“, ОКС „Магистър“ през 1987 г. Придобива последователно две специалности – по акушерство и гинекология през 1993 г. и по онкология през 2007 г. Доцент Тотев има множество завършени специализации – по колпоскопия, по оперативна гинекологична техника, урогинекология, онкогинекология, диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията, по роботизирана гинекология и урология, диагностична и офис хистероскопия и други. През 2016 г. придобива научната степен „Доктор” за защитен дисертационен труд на тема „Лапароскопско лечение на тазовата ендометриоза”.

Д-р Тихомир Тотев е бил асистент към катедра „Акушерство и гинекология“ и главен асистент към Научноизследователския институт на МУ-Плевен. Към днешна дата е доцент към катедра „Акушерство и гинекология“ на висшето училище.

Той е член на  Българското дружество по акушерство и гинекология БДАГ; Българската асоциация по  онкогинекология БАОГ и Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия БАМИГХ.

Научните интереси на д-р Тотев са свързани с диагностиката и лечението на гинекологични и онкогинекологични заболявания и лапароскопската гинекологична хирургия.