Dr. Aleksander Lubenov

Obstetrician – Gynaecologist

акушер-гинеколог, началник на операционен блок

Образование

 • 2005 г. – Висше медицинско образование в Медицински университет – Плевен;
 • 2013 г. – Придобита специалност "Акушерство и гинекология";
 • 2017 г. – Магистър по “Здравен мениджмънт и обществено здраве”, МУ-Плевен;
 • 2019 г.-   Началник на Операционен блок към УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен;
 • 2020 г.- Диплом за научна степен “Кандидат на медицинските науки” (доктор) на тема „Клинично значение и място на хистероскопската морселация в съвременното лечение на доброкачествена вътрематочна патология.

Академична позиция: Асистент към катедра „Акушерство и гинекология”.

 

Научни и професионални интереси

 • в областта на минимално инвазивната гинекологична хирургия – хистероскопия, лапароскопия, роботизирана хирургия;
 • гинекология – профилактични прегледи и консултации, трансвагинална и абдоминална ехография на малък таз, семейно планиране, статични заболявания на женската полова система; прекъсване на бременност по желание или по медицински показания;
 • доброкачествени заболявания на женската полова система;
 • абнормни маточни кръвотечения;
 • превенция и профилактика на онкогинекологичните заболявания;
 • Лектор на курсове по диагностична, офис- и оперативна хистероскопия към Медицински университет – Плевен;
 • Лектор на курсове  по диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията към Медицински университет – Плевен.

 Курсове и специализации

 • Професионална квалификация и правоспособност по “Диагностична лапароскопия в гинекологията”;
 • Професионална квалификация и правоспособност по “Оперативна лапароскопия в гинекологията”;
 • Професионална квалификация и правоспособност по “Диагностична и офис-хистероскопия”;
 • Професионална квалификация и правоспособност по “Оперативна хистероскопия”;
 • Колпоскопия;
 • Ехография в акушерството и гинекологията;
 • Преминат курс „Hands on Training Session on da Vinci Surgical System at 20th International Workshop in da Vinci Surgery in South East Europe, 7th Bulgarian Workshop in Robotic Surgery“;
 • Сертифициран хирург на конзола на роботизирана система Da Vinci Xi в IRCAD – Страсбург.

Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по акушерство и гинекология.

Член на Българска асоциация по онкогинекология.

Член на Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия.