Dr. Dimitar Angelov

Head of Department "Imaging Diagnostics"

Д-р Д. Ангелов завършва Медицински университет-Плевен през 1989г., специалност „Медицина“. През 1994г. е квалифициран от Медицински университет, София като – специалист рентгенолог /образна диагностика/. Има 27 години стаж като лекар в сферата на Образната диагностика, като пет от тях са във Военна болница /ББАЛ-към ВМА София/- гр.Плевен и тринайсет години в Университетска болница „ Д-р Георги Странски“, гр.Плевен , катедра „Рентгенология и радиология“ и отделение по Образна диагностика за онкологични заболявания. Преподавател е в Медицински университет-Плевен, катедра „Рентгенология и радиология“. От 2015г. работи в МБАЛ „Света Марина-Плевен“ като Завеждащ отделение“ Образна диагностика“ Има специализации по: 1.Спешна медицина – ИСМ Пирогов – гр.София 2.Абдоминална ехография – МУ София 3.Компютърна томография – МУ Плевен и МУ София 4.Инвазивна и интервенционална рентгенология – МУ Плевен 5.Магнитно-резонансна томография – МУ Варна