Dr. Vesela Tomova

Cardiologist, Internist, Head of Department "Internal Diseases"

Д-р В. Томова  е лекар с две медицински  специалности - „Кардиология“ и „Вътрешни болести“. Завършва с отличие Медицински университет-Плевен през 1989г. Защитава специалност „Вътрешни болести“ през 1998г. в Медицински университет-София, а през 2007 – специалност „Кардиология“ в Медицински университет-Плевен.  Има 25-годишен опит като лекар в Интензивно кардиологично отделение на Университетска болница „Георги Странски“, гр Плевен, 5 от които  заема длъжността „Началник отделение за интензивно лечение по кардиология“ към Втора клиника по кардиология на същата болница и 3-годишен опит като кардиолог в болница с инвазивна лаборатория.

От 1991г. д-р Томова е последователно асистент, старши асистент и главен асистент към Катедра „Вътрешни болести и терапия“ на Медицински университет – Плевен.

От 2011г. е Асистент по кардиология към Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“ на Медицински университет – Плевен. Автор на повече от 60 пулбикации и научни съобщения в областта на кардиологията.

Съавтор е в учебници и ръководства по кардиология и спешна медицина, по-важните от които са: „КАРДИОЛОГИЯ“ (под ред. на проф. Младен Григоров, БКИ, СОФИЯ – 2010 Г.), „СПЕШНА КАРДИОЛОГИЯ“ (под ред. на проф. Младен Григоров, БКИ, СОФИЯ – 2010 Г.),  „ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА КАРДИОЛОГИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ“ (под ред. на проф. Жан-Пиер Басан и проф. Младен Григоров, БКИ, СОФИЯ – 2011 Г.), „Профилактика, диагностика, терапия – актуални проблеми, 2014 (под ред. на М. Власковска, М. Цонзарова, Г. Момеков, Б. Георгиев, изд. „Хавитис“ – 2014 г.).