Dr. Diana Gaidarova

Cardiologist, Specialist "Internal Diseases"

Д-р Д. Гайдарова е лекар с две медицински специалности –“Вътрешни болести” в Медицинска академия-София и „Кардиология“ в Национална Кардиологична болница-София. Притежава серитфикация за „Експертно ниво по ехокардиография“. Преди да се присъедини към екипа на МБАЛ „Света Марина-Плевен“ е била Завеждащ отделение „Обща кардиология“ в І Кардиология на УМБАЛ “Д-р Г.Странски“ - Плевен и преподавател в Медицински университет-Плевен. Д-р Гайдарова е член на Европейското кардиологично дружество, на Европейската асоциация по ехокардиография и на Дружеството на кардиолозите в България и има многобройни научни публикации в национални и международни издания. Владее английски, френски и руски език.