Dr. Elena Ikonomova

Gastroenterologist, Specialist "Internal Diseases"

Д-р Елена Икономова е лекар с две медицински специалности - „Вътрешни болести” и ”Гастроентерология и диететика”. Завършва Медицински университет – Плевен през 1993г. През 1999г. защитава специалност „Вътрешни болести“, а през 2002г. – специалност ”Гастроентерология и диететика”.

От 1994 година д-р Икономова е  асистент в  Медицински университет- Плевен и е преподавател по гастроентерология във Факултет „Медицина”. Нейните научни и професионални интереси са в сферата на Ендоскопската и ултразвуковата диагностика. Член е на Българската и Европейска асоциации по ултразвукова  медицина; Българското дружество по гастроентеропогия, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография и на Българската асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози.