Dr. Albena Aleksandrova

Gastroenterologist, Specialist "Internal Diseases"

Д-р Албена Александрова е лекар с две медицински специалности. Завършва медицина в Медицински университет, гр. Плевен. Придобива специалност "Вътрешни болести" през 2010 год. - специализацията е проведена в МУ- гр. Плевен, УМБАЛ " Д-р Георги Странски " , а през 2015г. – специалност "Гастроентерология". Специализацията е проведена в МУ - гр. София, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ ", Клиника по гастроентерология към Клиничен център по гастроентерология. Д-р Александрова работи от 2002г. Области на професионален интерес са абдоминалната ехография и ендоскопските диагностични и терапевтични методи в гастроентерологията. Д-р Александрова има нейни публикации в български и чуждестранни медицински издания. Участва в Национални конгреси по гастроентерология. Член е на БЛС.