Dr. Svetla Ivanova

Specialist "Internal Diseases"

Д-р Светла Иванова завършва медицина през 1992г. в Медицински университет-Плевен. През 1998 г. придобива спец."Вътрешни болести", а през 2000 г. – специалност "Обща медицина". От м.март, 1992г. до м.септември, 2009 г.,  работи в Обищнска болница - гр. Никопол - Вътрешно отделение, първоначално като ординатор, а за периода от 2000 до 2007 г. е заемала длъжността "Началник на Вътрешно отделение". Обект на нейното внимание е пациентът като цяло - насочва мирогледа си към ново направление в развитието на съвременната медицина - интегративната медицина, където лечението на пациента е комплексно, съчетава конвенционалните методи на лечение с индивидуално изработване на комплекс от лечебни процедури, основани на определен принцип, от които водещи са тези за цялостното лечение на организма с елиминиране на всички причинни фактори и максимално използване на регенеративните му възможности.